ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທີ I

msme-a2f-esr

 

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທີ I.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2021 ຢູ່ທີໂຮງແຮມ ເມືອງແທັງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ໃນນາມຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR). ກອງປະຊຸມຈັດຂື້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຈຸດປະສົງເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ແລະ ປຶກສາຫາລືປະເດັ່ນຕ່າງໆສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ; ພ້ອມນັ້ນກໍມີ ທ່ານ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ 05 ທະນາຄານທຸລະກິດ, ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 40 ທ່ານ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງທ່ານແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານລະບົບປະຊຸມທາງໄກ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ ຈວນກ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງເຊັ່ນ: ການສະໜອງແຮງງານການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ ແລະ ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີບາງທຸລະກິດຖືກປິດກິດຈະການ, ຢຸດເຊົາຊົ່ວຄາວ ແລະ ຢຸດການ

ຈ້າງພະນັກງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມີບາງທຸລະກິດກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ເກີດຂື້ນໃໝ່ຈາກການຫັນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ແຕ່ກໍມີຈໍານວນໜ້ອຍ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ຫຼື ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ ໃຫ້ກັບ ຈວນກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ໃຫ້ສາມາດຮັບມື ແລະ ຟື້ນຟູສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.

ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ທັງເປັນຫົວໜ້າໂຄງການ MSME A2F-ESR ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2021, ການລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາວຽກງານຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການຄື: (1) ພາບລວມຂອງໂຄງການ, (2) ຈຸດປະສົງ ແລະ ໜ້າວຽກຫຼັກຂອງໂຄງການ, (3) ສະພາບ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ  ແລະ (4) ສະເໜີກິດຈະກໍາປະຈໍາໄຕມາດທີ 3 2021. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືໃນຫຼາຍປະເດັນ ແລະ ຍົກໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນຕໍ່ໜ້າຢ່າງຮອບດ້ານ. ໃນຕອນປິດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ໄດ້ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ຄື: (1) ສໍາເລັດໃນການສະໜອງທຶນໄລຍະທໍາອິດໃຫ້ແກ່ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ກັບບັນດາ ຈູນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, (2) ດໍາເນີນການຈັດຈ້າງບັນດາຊ່ຽວຊານໃນຕໍາແໜງທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນກິດຈະກໍາຫຼັກຂອງທັງ 3 ໜ້າວຽກ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, (3) ນໍາໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ທຶນສໍາລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ MSME A2F-ESR ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຜ່ອນຜັນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຈຳນວນ 40 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງມີ 03 ແຜນງານຫລັກຄື: (1) ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ (Line of Credit to MSMEs) ຈໍານວນ 34 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, (2) ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ທຫລ ໃນວຽກງານຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ຈໍານວນ 1 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ (3) ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈໍານວນ 5 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.