ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

a2f

ໃນ​​ຕອນ​ເຊົ້າຂອງ ​ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019 ທີ່​​ໂຮງ​ແຮມ ຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະນະກໍາມະການທົບ​ທວນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໂຄງ​ການເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫຼື SME Access to Finance Project (A2F) ຄັ້ງທີ VII ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ ທ່ານ ນາງ ລັດທະນາ ດວງບຸບຜາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການ, ຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ມີ​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ ທີ່​​ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກ​ ກະຊວງການເງິນ, ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ອົງການແຮງງານສາກົນ, ແລະ 04 ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2020.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 02 ໜ້າວຽກຫລັກຂອງໂຄງການຄື: 1) ການສະ    ໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ໂດຍຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ສະເພາະແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ – ຕຸລາ 2019 ສາມາດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ 13 ຫົວໜ່ວຍ ມູນຄ່າ 10 ຕື້ກວ່າກີບ. ນັບແຕ່ເລີ່ມປ່ອຍກູ້ໃນ ເດືອນ ກັນຍາ 2016 – ຕຸລາ 2019 ແມ່ນສາມາດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ໄດ້ 159 ຫົວໜ່ວຍ, 166 ສັນຍາ ມູນຄ່າ 112 ຕື້ກວ່າກີບ (ມູນຄ່າ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ທະນາຄານໂລກ 111,68 ຕື້ກີບ), ແລະ 2) ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະ 02 ໄດ້ເຊັນສັນຍາຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການເງິນ ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (AFC) ເພື່ອສ້າງແຜນຍຸດທະສາດສິນເຊື່ອ ຫຼື ການທະນາຄານ ສໍາລັບ SME (SME Banking Strategy)ໃຫ້ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ, ທະນາຄານ ເອັສທີ ແລະ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບອົງການແຮງງານສາກົນ ຫຼື ILO ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ SME ເພີ່ມອີກຈໍານວນ 200 ຫົວໜ່ວຍ, ສໍາລັບໄລຍະທີ 1 ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດ (BDS) ຈໍານວນ 13 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 237 ຄົນ, ໃນນີ້ເປັນ SME ຈໍານວນ 66 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຈໍານວນ 38 ຫົວໜ່ວຍ.

ພ້ອມນັ້ນ, ໂຄງການ A2F ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ການຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາກົນ ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ ໂດຍການຈັດງານສໍາມະນາ ແລະ ວາງສະແດງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນຂອງ SME ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນຫລາຍກວ່າ 200 ຄົນ, ແລະ ໄດ້ສະ      ໜອງທຶນຍົກລະດັບພາສາອັງກິດໃຫ້ພະນັກງານກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຈໍານວນ 37 ຄົນ.