ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້ “ການປະກອບແບບຟອມ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ”

ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້ “ການປະກອບແບບຟອມ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ”

a2f

ໃນ​ວັນ​ພຸດ ​ທີ 12 ກຸມ​ພາ 2020, ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວິສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກ​ສວ) ໄດ້​ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້ “ການປະກອບແບບຟອມ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ” ໃຫ້ພະນັກງານຈາກ ທະ​ນາ​ຄານ​ລາວ​ຈີນ, ທະ​ນາ​ຄານເອັສ​ທີ, ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໄຊງ່ອນ​ເທື່ອງ​ຕິ່ນ ລາວ (ຊາ​ຄອມ​ແບັງ ລາວ) ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ​ຫວຽດ ຊຶ່ງເປັນທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫລື ໂຄງການ SME Access to Finance /SME A2F ຈຳ​ນວນທັງໝົດ 20 ທ່ານ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ນາງ ລັດທະນາ ດວງບຸບຜາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທັງເປັນ ຜູ້ອໍານວຍການກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.

ຈຸດປະສົງຂອງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ​ທະ​ນາ​ຄານທີ່ຮັບຜິດຊອບປະສານງານໂຄງການ SME A2F ເຂົ້າໃຈການປະກອບແບບຟອມປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂອບເອກະສານຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ​​ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນການປະກອບແບບຟອມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຮອດທ້າຍປີ 2019 ທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສາມາດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຈໍານວນ 168 ສັນຍາ, 161 ຫົວໜ່ວຍ (ຜູ້ປະກອບກິດຈະການແມ່ຍິງ 94 ສັນຍາ, 92 ຫົວໜ່ວຍ) ເປັນຈໍານວນເງິນ 113,17 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້ປະກອບມີ ຂະແໜງກະສິກຳ 05 ສັນຍາ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 14 ສັນຍາ, ຂະແໜງການຄ້າ 88 ສັນຍາ, ຂະແໜງການບໍລິການ 56 ສັນຍາ ແລະ ຂະແໜງຫັດຖະກຳ 05 ສັນຍາ.

ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງໂຄງ​ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງ ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2016 ແລະ ຈະສິ້ນສຸດໂຄງການໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.