Search Results :

26 February 2020 | by admin

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II

ທສວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ...

READ MORE
26 February 2020 | by SME fund

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນທາງການ

ພາຍຫຼັງ​ທີ່ ທ່ານ ​ນາຍົກລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ໄດ້​ອອກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຕ່ງຕັ້ງສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ ທ​ສວ ຊຸດໃໝ່ ...

READ MORE
26 February 2020 | by admin

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາກົນ 27 ມິຖຸນາ

ໂດຍອີງຕາມຍັດຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສະບັບເລກທີ A/RES/71/276 ...

READ MORE
26 February 2020 | by admin

ຄະນະຜູ້ແທນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊີ ຄັ້ງທີ 61

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສປປ ລາວ ນໍາໂດຍທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ...

READ MORE
26 February 2020 | by admin

ເປີດສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019 ໄດ້ມີພິທີເປີດ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຫຼື ສູນບໍລິການ SME ) ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານພິທີເປີດຂອງ...

READ MORE
26 February 2020 | by admin

ກອງປະຊຸມ “ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ”

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ ...

READ MORE
26 February 2020 | by admin

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບ ຂອງໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງ ວນກ

ໃນ ວັນ ທີ 17 ຕຸລາ 2018, ທີ່ ສະພາ ການ ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງ ຊາດ...

READ MORE
26 February 2020 | by admin

ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບປັບປຸງ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ​ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ...

READ MORE
26 February 2020 | by admin

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ” ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018 ທີ່ ວັງວຽງ

ໃນວັນສຸກທີ 17 ສິງຫາ 2018 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ...

READ MORE
26 February 2020 | by admin

ກອງປະຊຸຸມສໍາມະນາ ວັນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາກົນ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາກົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016 – 2020 ...

READ MORE