Search Results :

12 February 2020 | by admin

ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້ “ການປະກອບແບບຟອມ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ”

ໃນ​ວັນ​ພຸດ ​ທີ 12 ກຸມ​ພາ 2020, ກ​ສວ ໄດ້​ຈັດ...

READ MORE
12 February 2020 | by admin

ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 02 ໜ້າວຽກຫລັກ ...

READ MORE
12 February 2020 | by admin

ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ທະນາຄານ ພາຍ​ໃຕ້ຂອບ​ຂອງໂຄງການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫລ່ງທຶນ​ຂອງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ

ໃນ​ວັນ​ທີ 09 ຕຸລາ 2018, ທີ່​ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວິສາຫະກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ ...

READ MORE
12 February 2020 | by admin

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ້ຄູ່ຮ່ວມງານສະຖານບັນການເງິນ (PFIs)”

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2018 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ,ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ...

READ MORE