ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊີ ຄັ້ງທີ 61

ຂ່າວສຳຄັນ

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສປປ ລາວ ນໍາໂດຍທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ...

ເປີດສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019 ໄດ້ມີພິທີເປີດ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຫຼື ສູນບໍລິການ SME ) ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານພິທີເປີດຂອງ ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ,...

ກອງປະຊຸມ “ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ”

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ ...

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບ ຂອງໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງ ວນກ

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນ ວັນ ທີ 17 ຕຸລາ 2018, ທີ່ ສະພາ ການ ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ, ກົມ ສົ່ງ...