ທສວ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ແກ່ຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳ

ງານວາງສະແດງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ຕຸລາ ຫາ 3 ພະຈິກ 2019 ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ໄດ້ຈັດງານ ມະຫາກໍາສີມືຫັດຖະກຳລາວ ຄັ້ງທີ 18 ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ ສູນການຄ້າໄອເຕັກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໃນງານດັ່ງກ່າວມີຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ນອນໃນຂະແໜງຫັດຖະກໍາເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ ປະມານ 200 ຫົວໜ່ວຍ. ນອກຈາກ ການວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າຫັດຖະກຳ ແລ້ວ ຍັງມີກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ການສາທິດຂັ້ນຕອນການຜະລິດ, ສຳມະນາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການຕະຫຼາດ ການອອກແບບ ການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ ກ່ຽວກັບ ຫັດຖະກຳລາວ, ການສະແດງເດີນແບບຊຸດເສື້ອຜ້າອາພອນບັນດາເຜົ່າຂອງລາວ, ແລະ ປະກວດແຂ່ງຂັນຫັດຖະກຳລາວດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2019. ໃນບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳສາທິດ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດສິນຄ້າຫັດຖະກຳ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳທີ່ມາຈາກ 10 ແຂວງ (ແຂວງ​ລະ 02 ທ່ານ) ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ​​ເຮັດການສາທິດ ຂັ້ນ​ຕອນການຜະລິດສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງແຂວງຕົນ. ນອກຈາກ ການສາທິດຂັ້ນຕອນການຜະລິດສິນຄ້າຫັດຖະກຳແລ້ວ ຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳທີ່ໄດ້ຮັບທຶນມາຮ່ວມງານ ຍັງໄດ້ໂຄສະນາປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນ ເປີດຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຊົມງານ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນຫຼານນ້ອຍເຍົາວະຊົນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃນການຮັກຫອມ ແລະ ສືບທອດມູນມໍລະດົກ ສີໄມ້ລາຍມືຂອງຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງລາວ ຈາກຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ. ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ມາແລ້ວ 6 ຄັ້ງ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເປັນການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຄັ້ງທີ 7.

ນອກຈາກ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໃຈກາງໃນການດັດສົມທຶນຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນຮູບແບບສິນເຊື່ອ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ແລ້ວ ທສວ ຍັງໃຫ້ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜ່ານໂຄງການວິຊາການ ທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ໜ່ວຍງານລັດທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຄົມທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຍື່ນສະເໜີຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການຕ່າງໆທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການ ແລະ ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020.