ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ໃຫ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ໃຫ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມ

ໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ),  ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີພະຈອມເກົ້າເຈົ້າຄຸນທະຫານລາດກະບັງ ປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ ເປັນເວລາເຄິ່ງມື້ ທີ່ໂຮງແຮມຈໍາປາສັກແກຼນ, ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທ່ານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ແສນພັນຊ່ອງ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ທ່ານ ນາງ ລັດທະນາ ດວງບຸບຜາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ນາງ ອັດຕະນິສາ ແຈ້ງໃຈທໍາ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ, ສໍານັກງານສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​       ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ (ສສວ) ປະເທດ ໄທ  ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຕາງຫນ້າສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຜູ້ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ (BDS), ສະມາຄົມທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບັນດາ ວນກ ພາຍໃນແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 4 ແຂວງພາກໄຕ້ ຄື: ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ ທັງໝົດຈໍານວນ 50 ທ່ານ. ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ​ ດ້ານງົບປະມານຈາກສໍານັກງານສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສສວ) ປະເທດ ໄທ.

ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຫຼ່ງສັງລວມຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດຂອງ ວນກ ໃນດ້ານຕ່າງໆ, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເປີດນໍາໃຊ້ນັບແຕ່ ເດືອນພະຈິກ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ. ເວັບໄຊສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ ນີ້ແນໃສ່ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ ວນກ ໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງທຸລະກິດ, ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ລະບົບການຈັດສົ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການເຮັດການຕະຫຼາດອອນລາຍ, ໂອກາດໃນການຈັບຄູ່ທຸລະກິດ, ການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ລວມທັງ ການຮວມກຸ່ມກັນໃນການ     ສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ ວນກ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. ຜ່ານມາເຄີຍຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ມາແລ້ວ 02 ຄັ້ງ ໃຫ້ທັງພາກລັດ ແລະ ວນກ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ທີ່ ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໃນຄັ້ງນີ້ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອກະຈາຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ວນກ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມີຈໍານວນ ວນກ ຫຼາຍສົມຄວນ ແລະ ຍັງເປັນແຂວງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສູນບໍລິການ ວນກ ເພື່ອດໍາເນີນວຽກງານສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ ວນກ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນ 07 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນແຜນພັດທະນາ ວນກ 2016-2020.

ໃນກອງປະຊຸມ ຜູ້ຊຽວຊານຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີພະຈອມເກົ້າເຈົ້າຄຸນທະຫານລາດກະບັງ ນໍາສະເຫນີກ່ຽວກັບ ເວັບໄຊສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ (www.aseansme.org) ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ ວນກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິິງຕະຫລາດ ພາກພື້ນ  ແລະ   ສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນກັບຜູ້ຊຽວຊານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງເຖິງວິທີການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ ເຂົ້າໃນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດ ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ.  ທັງຫມົດນັ້ນແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ ວນກ ຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມ ຂີດຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດອາຊຽນໃນຍຸກດີຈີຕອນ.