ຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິຫານຈັດການ ສະມາຄົມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິຫານຈັດການ ສະມາຄົມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ຝຶກອົບຮົມ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 31 ພຶດສະພາ 2019 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ‘’ການ​ບໍລິຫານຈັດການສະມາຄົມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ’’ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນ ອຄ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ສາ ສີລິພົໃ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທ່ານວຽງສະຫວັນ ທອງເພັງບັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອຄ ແຂວງວຽງຈັນ.​ ມີນັກສຳມະນາກອນ ຈຳນວນ 31 ທ່ານ, ​ຍິງ 06 ທ່ານ ມາຈາກ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ເມືອງໂພນໂຮງ. ເຊິ່ງແມ່ນແຂວງຫນຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກລັດຜູ້ທີເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສົ່ງເສີມວຽງງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າ ໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການບໍລິຫານຈັດການກຸ່ມໃຫ້ເປັນລະບົບໃຫ້ມີຄວາມຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕ່າງໆໂດຍງ່າຍ. ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໂຮງສີເຂົ້າ, ກຸ່ມຊາວນາຜູ້ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ກຽ່ວພັນກັບຂະແໜງການເຂົ້ານັ້ນ, ມາຮ່ວມຕົວເຂົ້າກັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນໃໝ່ໆມີການຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃນກຸ່ມທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ  ແລະ ມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຈັດ ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ​ວີທີການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານກຸ່ມ ທຸລະກິດ,  ລະບຽບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆພາຍໃນກຸ່ມທຸລະກິດ, ການປະ ເມີນຄວາມຈຳເປັນ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ ແລະ ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງການເຮັດເປັນກຸ່ມທຸລະກິດ, ການກຳນົດການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ, ການ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການສື່ສານ, ການບໍລິຫານດ້ານການເງິນຂອງທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ, ແຜນດຳເນີນງານຕ່າງ.  ຈຸດປະສົ່ງ ຂອງໂຄງການ​ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ເຮັດການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຂົງເຂດພູມິພາກ ແລະ ພາກສ່ວນດຽວກັນທີ່ປະເຊີນກັບບັນຫາ ແລະ ມີໂອກາດທາງທຸລະກິດແບບດຽວກັນ ຫລື ຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,  ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ ວນກ, ໂດຍເລີ່ມຈາກຂະ   ແໜງການເຂົ້າ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເກີມມີການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດຕົວແບບ ຂອງ ເມືອງ ຫຼື ແຂວງ.