ຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິຫານຈັດການ ສະມາຄົມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 31 ພຶດສະພາ 2019 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ‘’ການ​ບໍລິຫານຈັດການສະມາຄົມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ’’ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ...

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມ SME ຂັ້ນແຂວງ

ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ທັນວາ 2018 ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ SME ໂດຍມີ ນັກສໍາມະນາກອນ ຈາກບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາກສ່ວນລະ 2...

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງ ວນກ

ໃນ ວັນ ທີ 17 ຕຸລາ 2018, ທີ່ ສະພາ ການ ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ, ກົມ ສົ່ງ...

ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ກາເຟຫຼັງການເກັບກ່ຽວຄັ້ງທີ່ 9

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກັນຍາ 2018 ທີ່ຮ້ານອາຫານປິ່ງຄໍາຈະເລີນຊັບ, ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮວ່ມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບກາເຟຫຼັງການເກັບກ່ຽວຄັ້ງທີ່ 9”...