ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າສູ່ຄວາມສຳເລັດກັບພວກເຮົາ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນການສະໝັກວຽກ ຂ້າງລຸ່ມນີ້

pdf
  ປະກາດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ International Procurement Advisor
225KB - The Closing date for applications is 15 Feb 2021