ການຊ່ວຍເຫຼືອ ວນກ ຜ່ານມາ

ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອ ອ່ານທັງໝົດ

ຝຶກອົບຮົມ

ຈັດຝຶກອົບຮົມລະບົບຄຸ້ມຄອງຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ MSME A2F-ESR.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂອບນິຕິກຳການອອກແບບການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃນ ສປປ ລາວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ອື່ນໆ

ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ …

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ຕິດຕາມ

ຂ່າວທົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະກຳ

Request for quotation

MSME-A2F-ESR

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ກັບ ກອງທຶນຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອຂອງ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ.

MSME-A2F-ESR

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2022, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ...

ສະໜອງທຶນເພີ່ມໃຫ້ 5 ທະນາຄານທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໂຄວິດ-19

A2F

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ທັນວາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ...

ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານນະວັດຕະກຳທາງດ້ານດິຈິຕອນ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈນກ) ໃນ ສປປ ລາວ.

Fund

ໃນເຊົ້າວັນທີ 20 ທັນວາ 2022 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ...

ການຮ່ວມມືກັບບັນດາ   ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ກສວ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການສາກົນ ໃນການສົ່ງເສີມ ວນກ ເຊັ່ນ: ວຽກງານການເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງທຶນຂອງ ວນກ, ວຽກງານການສົ່ງເສີມດ້ານຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ການສ້າງກຸ່ມສຳພັນທຸລະກິດ ແລະ ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານວິຊາການ