ການຊ່ວຍເຫຼືອ ວນກ ຜ່ານມາ

ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອ ອ່ານທັງໝົດ

ຝຶກອົບຮົມ

ຈັດຝຶກອົບຮົມລະບົບຄຸ້ມຄອງຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ MSME A2F-ESR.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂອບນິຕິກຳການອອກແບບການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃນ ສປປ ລາວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ອື່ນໆ

ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ …

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ຕິດຕາມ

ຂ່າວທົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈນກ ສະບັບປັບປຸງ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການກໍານົດຂະໜາດ ຈນກ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ຈນກ 2021-2025

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ມີນາ 2023, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ...

ຂ່າວດີ! ຂ່າວດ່ວນ!

ຂ່າວສຳຄັນ

ຫ້າມພາດໂອກາດດີມາຮອດເເລ້ວ ເປີດຮັບສະໝັກ Mentees ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ໂຄງການ AMEN (ASEAN MENTORSHIP FOR ENTREPRENEURS NETWORK)ເຊີ່ງເປັນໂປລເເກມໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ເເກ່ຜູ້ປະກອບການ mSMEs...

MSME-A2F-ESR

ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ການຄ້າ  ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍວິຊາການທີ່ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ແລະ...

ການຮ່ວມມືກັບບັນດາ   ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ກສວ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການສາກົນ ໃນການສົ່ງເສີມ ວນກ ເຊັ່ນ: ວຽກງານການເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງທຶນຂອງ ວນກ, ວຽກງານການສົ່ງເສີມດ້ານຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ການສ້າງກຸ່ມສຳພັນທຸລະກິດ ແລະ ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານວິຊາການ