ທສວ ເພີ່ມທຶນປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ຜ່ານ 04 ທະນາຄານທຸລະກິດ

ທສວ ເພີ່ມທຶນປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ຜ່ານ 04 ທະນາຄານທຸລະກິດ

fund

ໃນ​ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2020, ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ໄດ້​ຈັດ​ພິທີ​ເຊັນ​ສັນຍາ​​ສະ​ໜອງ​ທຶນຄັ້ງທີ 2 ຂອງບ້ວງເງິນ 200 ຕື້ກີບ ທີ່ລັດຖະບານ ປະກອບທຶນໃຫ້ ທສວ ສໍາລັບ ປີ 2020. ການເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນລະ​ຫວ່າງ ທສວ ​ແລະ 04 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຄື ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນລາວ (ຊາຄອມແບັງລາວ), ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ  ແລະ ທະນາຄານມາຣູຣານເຈແປນລາວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທສວ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ. ການສະໜອງທຶນຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນເພີ່ມທຶນໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ມູນຄ່າ 23 ຕື້ກີບ ເປັນທັງໝົດ 50 ຕື້ກີບ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນລາວ (ຊາຄອມແບັງລາວ) ມູນຄ່າ 20,5 ຕື້ກີບ ເປັນທັງໝົດ 50,5 ຕື້ກີບ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດມູນຄ່າ 20,5 ຕື້ກີບ ເປັນທັງໝົດ 50,5 ຕື້ກີບ ແລະ ທະນາຄານມາຣູຣານເຈແປນລາວ ມູນຄ່າ 13 ຕື້ກີບ ເປັນທັງໝົດ 26 ຕື້ກີບ.

ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງນຳທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໄປປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ທີ່ນອນໃນ 04 ຂະແໜງບູລິມະສິດຄື: ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ; ຂະແໜງຫັດຖະກຳ; ຂະແໜງກະສິກຳປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແລະ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3%ຕໍ່ປີ ຊຶ່ງ SMEທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 299/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2019.

ສຳລັບ ທຶນທີ່ ທສວ ສະໜອງໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ຄັ້ງທີ 1 ຈໍານວນ 100 ຕື້ກີບ ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2020 ສາມາດອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ SME ໄປແລ້ວ 42 ສັນຍາ, 35 ຫົວໜ່ວຍທີ່ນອນໃນຂະແໜງ​ກະສິກໍາ 34 ສັນຍາ, ທ່ອງ​ທ່ຽວ 03 ສັນຍາ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກະສິກຳ 03 ສັນຍາ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ​ຫັດຖະ​ກໍາ 02 ສັນຍາ ທີ່ມາຈາກ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ, ສະຫວັນນະ​ເຂດ, ຈໍາປາ​ສັກ, ຄໍາມ່ວນ, ສາລະວັນ, ອຸດົມ​ໄຊ, ວຽງຈັນ, ຊຽງ​ຂວາງ ​ແລະ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ເປັນຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 60,09 ຕື້ກີບ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາເຫັນວ່າ ທະນາຄານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາ SME ທີ່ໄດ້ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ກຳນົດໃນດຳລັດ ເລກທີ 299/ລບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ. ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານ ປະກອບທຶນບ້ວງນີ້ໃຫ້ ທສວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ SME ສາມາດເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນທີ່ມີດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແຕ່ກໍຕ້ອງການເຫັນປະສິດທິຜົນຂອງທຶນດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ ໂດຍການກຳນົດເງື່ອນໄຂກະຕຸ້ນໃຫ້ SME ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການທຶນ ເວລາໄດ້ສິນເຊື່ອໄປແລ້ວກໍ່ນຳໄປຕໍ່ຍອດທຸລະກິດໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ”.

ຄຽງຄູ່ກັບບ້ວງເງິນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3%, ທສວ ກໍ່ໄດ້ສະໜອງທຶນເພີ່ມໃຫ້ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງລາວ ມູນຄ່າ 6,6 ຕື້ ບ້ວງເງິນໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ SME ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ທະນາຄານໂລກ ຊຶ່ງທະນາຄານຈະປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 7% ຕໍ່ປີ.

ສໍາລັບ SME ໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກູ້ຢືມເງິນ ສາມາດປະສານກັບ 4 ທະນາຄານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໄດ້ໂດຍກົງ.