ກອງປະຊຸມວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ແລະ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງ SME ທົ່ວປະເທດ ຜ່ານລະບົບທາງໄກ

ກອງປະຊຸມວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ແລະ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງ SME ທົ່ວປະເທດ ຜ່ານລະບົບທາງໄກ

fund

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ໃນທ້າຍສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາ SME ໂດຍລວມ ແລະ ຫຼັກການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME, ກະ​ຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ເປັນເຈົ້າການໂດຍ ກົມສົ່ງເສີມ SME ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ໄກ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ SME 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຫົວຂໍ້ “ວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ແລະ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງ SME” ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນ​ທີ 24 ກັນ​ຍາ 2020 ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ ທ່ານ ສົມ​ຈິດ ອິນ​ທະ​ມິດ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ກະ​ຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທັງເປັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME. ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ SME ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 450 ທ່ານ ຊຶ່ງບາງແຂວງກໍນຳພາໂດຍ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດ ແລະ ບາງແຂວງກໍນຳພາໂດຍ ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ. ສ່ວນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ກໍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ 04 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າ​ຮ່ວມໂຄງການຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມທາງໄກຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ໃນທ້າຍສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາ SME 2016-2020 ແຫ່ງຊາດ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 07 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ SME ແລະ ບາງໜ້າວຽກຈຸດສູມຂອງແຜນພັດທະນາ SME 2021-2025 ໂດຍທ່ານຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ SME. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະ  ເໜີ ກ່ຽວກັບ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ແລະ ຫລັກການເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຫົວໜ້າຄະນະຂອງແຕ່ລະແຂວງກໍໄດ້ລາຍງານຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການສົ່ງເສີມ SME ຢູ່ແຂວງຂອງຕົນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການເຂົ້າໃນການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາ SME ສະບັບ 5 ປີຕໍ່ໜ້າຂອງແຂວງ ພ້ອມນັ້ນ ກໍສະເໜີໃຫ້ມີການສຶບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ SME ຢູ່ບັນດາແຂວງ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫລັກການເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ SME ສາມາດເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕໍ່າຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ໄດ້. ສຳຄັນ ບັນດາແຂວງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫລືອຍົກລະດັບທຸລະກິດຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສ່ວນຫລວງຫລາຍແມ່ນ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຫລື ທຸລະກິດຄອບຄົວ. ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ, ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ຄິດເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ.