ກິດຈະກໍາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໜ່ວຍງານ ສົ່ງເສີມ SME ປະຈໍາປີ 2021

ກິດຈະກໍາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໜ່ວຍງານ ສົ່ງເສີມ SME ປະຈໍາປີ 2021

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 03-05 ມີນາ 2022 ຢູ່ທີ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງກົມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ໂດຍມີພະນັກງານ ແລະ ບັນດາຄະນະນໍາ ກສວ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ.

ກິດຈະກໍາໄດ້ດໍາເນິນເປັນເວລາ 03 ວັນ ໂດຍໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ວັນທີ 03 ມີນາ 2022 ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມ ອາມາລິ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການ ບັນຍາຍກ່ຽວໜ້າວຽກຂອງໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈວນກ) ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກ ໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR) ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ, ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມປະສານງານໂຄງການ ທີ່ນໍາສະເໜີໂດຍ ບັນດາພະນັກງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການ, ຊຶ່ງໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ແລະ ມີການຖາມ-ຕອບຢ່າງສ້າງສັນ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານກົມ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນກໍ່ສືບຕໍ່ເຮັດ, ກິດຈະກໍາຫຼິ້ນກິລາບານເຕະເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະໝັກຄີພາຍໃນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຄົນ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນທີ 04 ມີນາ 2022  ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອ ປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ 2021 ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນວຽກ ປີ 2022 ໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງບັນດາພະແນກອ້ອມຂ້າງ ກສວ ເຊັ່ນວ່າ: ພະແນກ ສັງລວມ, ພະແນກ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ພະແນກ ສະໜັບສະໜູນ ວນກ, ພະແນກ ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ສະຖິຕິ ແລະ ກອງທຶນ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ). ພ້ອມດຽວກັນ, ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຈາກ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກສວ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ ພ້ອມທັງເປັນການອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງທຸກທ່ານ ໃນ ກສວ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າກົມ ກສວ ໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດທີ່ ພະນັກງານຂອງກົມ ຍາດແຍ່ງມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະ 01ປີທີ່ຜ່ານ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ການກຳນົດແຜນວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໂອ້ລົມ ພະນັກງານທັງໝົດ ໂດຍໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາອັນເລີກເຊີ່ງຕໍ່ວຽກງານ ກສວ ໂດຍທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາຍັງ ກສວ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມ ຈວນກ ຈົນບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍດ້ານພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງວິໄສທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ກສວ. ທ້າຍສຸດ ເພີ່ນຍັງໄດ້ເໜັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຮັດເປັນທີມ ຫຼື ແບບໝູ່ຄະນະ ຈະນຳມາຊຶ່ງສາຍສໍາພັນ, ຄວາມສະໝັກ ຂອງພະນັກງານທຸກທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງມີລະບົບ ແລະ ປະສິດທິພາບ, ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນປີຕໍ່ໄປ.

ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, ພະນັກງານ ກສວ ທຸກທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງສະໝັກຄີ ແລະ ພ້ອມທັງໄດ້ມີການຮັບຊົມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຫຼີ້ນກິດຈະກໍາ ປະກວດຮ້ອງເພັງ, ສະແດງລະຄອນ ແລະ ປະກວດຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງຂອງບັນດາກຸ່ມພະນັກງານ ກສວ ແລະ ໃນວັນທີ 05 ມີນາ 2022 ໄດ້ສືບຕໍ່ເຕົ້າໂຮມ ພະນັກງານ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວໃນເມື່ອງວັງວຽງ ແລະ ເດີນທາງກັບສູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນດ່ຽວກັນ.