ງານເປີດໂຕ ແພລດຟອມອອນລາຍ “ສະມາດອັບ SMART UP” ເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະທາງດິຈິຕອນ ໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ງານເປີດໂຕ ແພລດຟອມອອນລາຍ “ສະມາດອັບ SMART UP” ເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະທາງດິຈິຕອນ ໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ຂ່າວສຳຄັນ

ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະ ຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ສະມາຄົມການຄ້າໄອຊີທີລາວ (LICA), ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ທຸລະກິດລາວ (USAID Laos Business Environment) ໄດ້ຈັດງານເປີດໂຕ ແພລດຟອມອອນລາຍ “ສະມາດອັບ  SMART UP” ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະ ຄວາມຮູ້ທາງດິຈິຕອນ ໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄາວ ພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ,  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ປອ. ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ການສື່ສານ  ແລະ ທ່ານ ໄມເຄິລ ຣອນນິ້ງ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID).  ພ້ອມນັ້ນ, ກໍມີຜູ້ຕາງໜ້າຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ ແລະ ຜ່ານທາງຖ່າຍທອດສົດທາງເຟດບຸກ.

ແພລດຟອມ “ສະມາດອັບ  SMART UP”  (www.smartup.lica.la)  ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ ວນກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຫຼັກສູດການຮຽນທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮຸ້ດ້ານດິຈິຕອນ, ຊຶ່ງປະກອບມີ 8 ຫຼັກສູດ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບໂດຍ ອາຈານຜູ້ຊ່ຽວຊານພາກວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄື: 1) ເມົາຕິມີເດຍ ສໍາລັບ ວນກ, 2) ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ດິຈິຕອນ, 3) ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ໃນຍຸກດິຈິຕອນ ສຳລັບ ວນກ, 4) ບັນຊີສຳລັບ ວນກ, 5) ການວິເຄາະຂໍ້ມູນສຳລັບ ວນກ, 6) ພື້ນຖານການພັດທະນານລະບົບໂປຣແກຣມ, 7) ພື້ນຖານການດໍາເນີນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ 8) ການນຳໃຊ້ສື່ອອນລາຍຢ່າງປອດໄພສຳລັບ ວນກ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພັກ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ວຽກງານຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍໄດ້ມີນະ ໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາ ຫຼາຍສະບັບກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແນ່ໃສ່ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ  ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງ  ວນກ ລາວ ໄປພ້ອມກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. ແພລດຟອມ “ສະມາດອັບ  SMART UP”  ຈຶ່ງເປັນອີກເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ໃນການນໍາສະ ເໜີຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານເພື່ອຊ່ວຍ ວນກ ໃນການປ່ຽນແປງດ້ານຮູບແບບ ຫຼື ການຫັນການດໍາເນີນທຸລະກິດສູ່ດິຈິຕອນ”.

ທ່ານ ໄມເຄິລ ຣອນນິ້ງ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ USAID, ໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ອົງການ USAID ເຊື່ອວ່າ ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ກໍຄື ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານທາງເອເລັກໂຕນິກ ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ຊ່ວຍຂະຫຍາຍໂອກາດອັນໃໝ່, ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາທີ່ກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບໃນທົ່ວໂລກ. ອົງການ USAID ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ກສວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, LICA ໃນການສ້າງແພລດ ຟອມດັ່ງກ່າວ, ແລະ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ວ່າຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ການພັດທະນາກດ້ານການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດ”.

 

ໂຄງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ທຸລະກິດລາວ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.