ພິທີເປີດໂຕໂຄງການຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກໍາໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ, ລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ (Enhancing Competitiveness of Agri-Business Sector Through Certification of GMP and HACCP).

ພິທີເປີດໂຕໂຄງການຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກໍາໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ, ລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ (Enhancing Competitiveness of Agri-Business Sector Through Certification of GMP and HACCP).

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2022 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເປີດໂຕໂຄງການຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກໍາ ໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ, ລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ (Enhancing Competitiveness of Agri-Business Sector Through Certification of GMP and HACCP) ແລະ ຄັດເລືອກບໍລິສັດ/ໂຮງງານ ເພື່ອມາເປັນຕົວແບບດ້ານ GMP /HACCP ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບກຽດການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ອ່ອນຈັນ ຄໍາພາວົງຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ແຂກທີ່ຖຶກເຊີນຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວໂດຍແມ່ນກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 03 ແຂວງຄື: ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງຈໍາປະສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ຂອງແຂວງໃຫ້ເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານທີ່ປຶກສາ GMP /HACCP; ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຂອງແຂວງໂດຍສະເພາະຫົວໜ່ວຍ SME ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານຜະລິດຕະພາບ (Productivity) ແລະ ການຍົກລະດັບມາດຕະຖານຜະລິດຕະພາບໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ ແລະ ລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກັດ (GMP /HACCP). ລະບົບການຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວນັ້ນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ  ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກໃນຕໍ່ໜ້າ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກອງທຶນພິເສດແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໂດຍຜ່ານກົມເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດແມ່ນ 138,000 ໂດລາສະຫະລັດ.