ພິທີເປີດໂຕ ທຶນສົມທົບ ເພື່ອຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີ (ທສຕ) ໃຫ້ແກ່ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງ ທ

ພິທີເປີດໂຕ ທຶນສົມທົບ ເພື່ອຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີ (ທສຕ) ໃຫ້ແກ່ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງ ທ

ຂ່າວສຳຄັນ
ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ)  ກໍຄື ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂໍເຊີນຊວນທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີເປີດໂຕ ທຶນສົມທົບ ເພື່ອຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີ (ທສຕ) ໃຫ້ແກ່ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງ ທສວ.
🗓 ໃນວັນຈັນ ວັນທີ 05 ກັນຍາ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄາວພາຊ່າ
✅ ທ່ານ ສາມາດຕິດຕາມຜ່ານ Live ສົດ Facebook page #ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເວລາ 14:00 pm ເປັນຕົ້ນໄປ
———————–
✅ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
Application: Lao SME fund
👉ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດປື້ມການສະໝອງສິນເຊື່ອຂອງ ທສວ ໄດ້ທີ່ https://server.laosmefund.org/ee040a9d-49a9-4a71-aee4
———————–