ພິທີເປີດ ສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ (ສບວ.ອຊ) ແຫ່ງທີ່ 5.

ພິທີເປີດ ສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ (ສບວ.ອຊ) ແຫ່ງທີ່ 5.

apo
ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 02 ກັນຍາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງການ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ມີພິທີເປີດ ສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ (ສບວ.ອຊ) ແຫ່ງທີ່ 5 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ພະນະທ່ານ ບຸນຄົງ ຫ້ຼາຈຽມພອນ ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ,​ ພະນະທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຈາກສູນກາງ, ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງ ສບວ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາ ຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈນກ) ໂດຍການສະໜອງໃຫ້ການບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ ລວມເຖີງການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບກິດຈະການຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ຄຳປຶກສາ, ແລະ ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຕ່າງໆ, ການພົບປະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຈນກ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່, ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ການສ້າງຕັ້ງ ສບວ ແຫ່ງທີ່ 5 ຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແມ່ນນອນໃນແຜນການຜັນຂະຫຍາຍວາລະ ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ປະສານງານ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄດ້ສົມທົບກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍອີງ ຕາມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຂອງແຂວງ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດແຜນສ້າງຕັ້ງສູນ ບໍລິການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂືຶ້ນ ຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ສູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພ້ອມໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ພາຍໃຕ້ການການສະໜັບສະໜູນໂຄງການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊີ (SRECA); ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໂຄງສ້າງພາກພື້ນສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ (ASEAN SME), ອົງການ GIZ. ແລະ ການປະກອບສ່ວນຈາກພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດອີກດ້ວຍ.​