Latest supported

Click here to read more

ຝຶກອົບຮົມ

ຈັດຝຶກອົບຮົມລະບົບຄຸ້ມຄອງຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ MSME A2F-ESR.

Read Full Story
ກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂອບນິຕິກຳການອອກແບບການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃນ ສປປ ລາວ

Read Full Story
ອື່ນໆ

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.

Read Full Story

Keep in touch

Latest News & Activities

Request for quotation

MSME-A2F-ESR

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ກັບ ກອງທຶນຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອຂອງ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ.

MSME-A2F-ESR

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2022, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ...

ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານນະວັດຕະກຳທາງດ້ານດິຈິຕອນ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈນກ) ໃນ ສປປ ລາວ.

Fund

ໃນເຊົ້າວັນທີ 20 ທັນວາ 2022 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ...

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູ ຈາກໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR)

A2F

ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທະນາຄານໂລກ ຈາກສະຫາລັດອາເມລີກາ ຮ່ວມກັບກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ...

Cooperation with International Organizations

We have collaborated with international organizations in promoting such as Training, Access to finance, Productivity and Quality improvement, Clustering and Technical Assistant.