Search Results :

20 April 2022 | by admin

ພິທີເປີດໂຕໂຄງການຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກໍາໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ, ລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ (Enhancing Competitiveness of Agri-Business Sector Through Certification of GMP and HACCP).

ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2022 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເປີດໂຕໂຄງການຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກໍາ ໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ, ລະບົບວິເຄາະ ແລະ...

READ MORE
20 April 2022 | by admin

ກິດຈະກໍາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໜ່ວຍງານ ສົ່ງເສີມ SME ປະຈໍາປີ 2021

ໃນວັນທີ 03-05 ມີນາ 2022 ຢູ່ທີ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງກົມ...

READ MORE
20 April 2022 | by admin

ກອງປະຊຸມລະດົມຄຳຄິດເຫັນທົ່ວປະເທດ ຕໍ່ຮ່າງໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກອງປະຊຸມລະດົມຄຳຄິດເຫັນທົ່ວປະເທດ ຕໍ່ຮ່າງໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈວນກ (ສະບັບປັບປຸງ)

READ MORE
20 April 2022 | by admin

ງານເທດສະການ ສະຕາດອັບລາວ ປະຈຳປີ 2021 LAO STARTUP FEST 2021

LAO STARTUP FEST 2021

READ MORE
20 April 2022 | by admin

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ກ່ຽວກັບ

READ MORE
20 April 2022 | by admin

ງານເປີດໂຕ ແພລດຟອມອອນລາຍ “ສະມາດອັບ SMART UP” ເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະທາງດິຈິຕອນ ໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ງານເປີດໂຕ ແພລດຟອມອອນລາຍ “ສະມາດອັບ SMART UP”

READ MORE
20 April 2022 | by admin

ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ VI

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ...

READ MORE
20 April 2022 | by admin

ຝຶກອົບຮົມຫັດຖະກຳຕຳ່ແຜ່ນ ແລະ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ

ບ້ານສົບແຈມ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ ...

READ MORE
20 April 2022 | by admin

ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ວນກ ຖືບັນຊີເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ (ຊຸດທີ 1)

ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ຖືບັນຊີ ...

READ MORE
20 April 2022 | by admin

ສວນອາຫານຈໍາປີບາຈຽງ ເຂົ້າຫາ ແຫຼ່ງທຶນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ສວນອາຫານຈໍາປີບາຈຽງ ຂອງ ທ່ານ ຄໍາຟອງ ສີຫາວົງ ...

READ MORE