Search Results :

18 January 2022 | by admin

ກອງປະຊຸມລະດົມຄຳຄິດເຫັນທົ່ວປະເທດ ຕໍ່ຮ່າງໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກອງປະຊຸມລະດົມຄຳຄິດເຫັນທົ່ວປະເທດ ຕໍ່ຮ່າງໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈວນກ (ສະບັບປັບປຸງ)

READ MORE
18 January 2022 | by admin

ງານເທດສະການ ສະຕາດອັບລາວ ປະຈຳປີ 2021 LAO STARTUP FEST 2021

LAO STARTUP FEST 2021

READ MORE
18 January 2022 | by admin

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ

READ MORE
18 January 2022 | by admin

ງານເປີດໂຕ ແພລດຟອມອອນລາຍ “ສະມາດອັບ SMART UP” ເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະທາງດິຈິຕອນ ໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ງານເປີດໂຕ ແພລດຟອມອອນລາຍ “ສະມາດອັບ SMART UP”

READ MORE
18 January 2022 | by admin

ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ຄົບຮອບ 16 ປີ (17 ສິງຫາ 2005 -17 ສິງຫາ 2021) ຢ່າງສຸດໃຈ.

ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ຄົບຮອບ 16 ປີ (17 ສິງຫາ 2005 -17 ສິງຫາ 2021)...

READ MORE
18 January 2022 | by admin

ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ VI

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ...

READ MORE
18 January 2022 | by admin

ຝຶກອົບຮົມຫັດຖະກຳຕຳ່ແຜ່ນ ແລະ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ

ບ້ານສົບແຈມ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ ...

READ MORE
18 January 2022 | by admin

ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ວນກ ຖືບັນຊີເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ (ຊຸດທີ 1)

ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ຖືບັນຊີ ...

READ MORE
18 January 2022 | by admin

ສວນອາຫານຈໍາປີບາຈຽງ ເຂົ້າຫາ ແຫຼ່ງທຶນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ສວນອາຫານຈໍາປີບາຈຽງ ຂອງ ທ່ານ ຄໍາຟອງ ສີຫາວົງ ...

READ MORE
18 January 2022 | by admin

ລ້ຽງປາກະຊັງ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນລ້ຽງປາກະຊັງ ຂອງ ທ່ານ ຄຳ​ພູນ ​ແສງ​ປະທີບ ...

READ MORE