ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

Request for quotation

msme-a2f-esr

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ກັບ ກອງທຶນຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອຂອງ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ.

msme-a2f-esr

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2022, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນນາມໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ...

ສະໜອງທຶນເພີ່ມໃຫ້ 5 ທະນາຄານທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໂຄວິດ-19

a2f msme-a2f-esr

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ທັນວາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນເພີ່ມໃຫ້ກັບ 05 ທະນາຄານທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ...

ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານນະວັດຕະກຳທາງດ້ານດິຈິຕອນ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈນກ) ໃນ ສປປ ລາວ.

fund

ໃນເຊົ້າວັນທີ 20 ທັນວາ 2022 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈນກ) ໃນ ສປປ ລາວ” ລະຫວ່າງ...