Latest News

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈນກ ສະບັບປັບປຸງ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການກໍານົດຂະໜາດ ຈນກ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ຈນກ 2021-2025

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ມີນາ 2023, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈນກ) ສະບັບປັບປຸງ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການກໍານົດຂະໜາດ ຈນກ...

ຂ່າວດີ! ຂ່າວດ່ວນ!

ຂ່າວສຳຄັນ

ຫ້າມພາດໂອກາດດີມາຮອດເເລ້ວ ເປີດຮັບສະໝັກ Mentees ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ໂຄງການ AMEN (ASEAN MENTORSHIP FOR ENTREPRENEURS NETWORK)ເຊີ່ງເປັນໂປລເເກມໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ເເກ່ຜູ້ປະກອບການ mSMEs ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງທັງ 10 ບົດຮຽນທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເເຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. (ຮັບພຽງ  ຄົນເທົ່ານັ້ນ), ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທີ່ລິ້ງນີ້ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd_jGR…/viewform…...

msme-a2f-esr

ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ການຄ້າ  ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍວິຊາການທີ່ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ແລະ ກາງ ຂອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-2 ມີນາ...

ຝືກອົບຮົົມການບໍລິຫານຈັດການດ້ານຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 7 ກຸມພາ 2023 ທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-10 ກຸມພາ 2023 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-7 ກຸມພາ 2023 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້ ‘ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານຜະລິດຕະພາບ...