Latest News

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາກົນ 27 ມິຖຸນາ

ຂ່າວສຳຄັນ

ໂດຍອີງຕາມຍັດຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສະບັບເລກທີ A/RES/71/276 ...

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບ ຂອງໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງ ວນກ

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນ ວັນ ທີ 17 ຕຸລາ 2018, ທີ່ ສະພາ ການ ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ, ກົມ ສົ່ງ...

ຄະນະຜູ້ແທນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊີ ຄັ້ງທີ 61

uncategorized

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສປປ ລາວ ນໍາໂດຍທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ...

ເປີດສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019 ໄດ້ມີພິທີເປີດ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຫຼື ສູນບໍລິການ SME ) ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານພິທີເປີດຂອງ ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ,...