Latest News

ກອງປະຊຸມ “ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ”

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ ...

ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ທະນາຄານ ພາຍ​ໃຕ້ຂອບ​ຂອງໂຄງການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫລ່ງທຶນ​ຂອງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ

a2f

ໃນ​ວັນ​ທີ 09 ຕຸລາ 2018, ທີ່​ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວິສາຫະກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ ...

ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບປັບປຸງ

ຂ່າວສຳຄັນ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ​ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ...

ການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບກາເຟຫຼັງການເກັບກ່ຽວຄັ້ງທີ່ 9

giz

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກັນຍາ 2018 ທີ່ຮ້ານອາຫານປິ່ງຄໍາຈະເລີນຊັບ, ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮວ່ມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ...