ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ກອງປະຊຸມ “ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ”

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ ...

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບ ຂອງໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງ ວນກ

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນ ວັນ ທີ 17 ຕຸລາ 2018, ທີ່ ສະພາ ການ ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ, ກົມ ສົ່ງ...

ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ທະນາຄານ ພາຍ​ໃຕ້ຂອບ​ຂອງໂຄງການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫລ່ງທຶນ​ຂອງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ

a2f

ໃນ​ວັນ​ທີ 09 ຕຸລາ 2018, ທີ່​ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວິສາຫະກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ ...

ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບປັບປຸງ

ຂ່າວສຳຄັນ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ​ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ...