ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບກາເຟຫຼັງການເກັບກ່ຽວຄັ້ງທີ່ 9

giz

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກັນຍາ 2018 ທີ່ຮ້ານອາຫານປິ່ງຄໍາຈະເລີນຊັບ, ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮວ່ມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ” ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018 ທີ່ ວັງວຽງ

ຂ່າວສຳຄັນ

ໃນວັນສຸກທີ 17 ສິງຫາ 2018 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ້ຄູ່ຮ່ວມງານສະຖານບັນການເງິນ (PFIs)”

a2f

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2018 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ,ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ...

ກອງປະຊຸຸມສໍາມະນາ ວັນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາກົນ

ຂ່າວສຳຄັນ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາກົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016 – 2020 ...