ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນພັດທະນາ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSME) 2021-2025, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ MSME ສະບັບປັບປຸງ, ທາບທາມ (ຮ່າງ) ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະ   ໜາດ MSME ແລະ (ຮ່າງ) ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ MSME ສະບັບປັບປຸງ

a2f msme-a2f-esr ຂ່າວສຳຄັນ

ກົມສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນພັດທະນາ MSME 2021-2025, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້າຍການສົ່ງເສີມ MSME (ສະບັບປັບປຸງ), ກອງປະຊຸມລະດົມຄຳເຫັນຕໍ່ (ຮ່າງ) ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະໜາດ...

a2f fund msme-a2f-esr ຂ່າວສຳຄັນ

ງານຖະແຫຼງຂ່າວການຈັດງານເທດສະການສະຕາດອັບລາວ ປະຈຳປີ 2022 (Lao Startup Fest 2022) ໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ຮ່ວມກັບ...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານຮ່າງເນື້ອໃນປັບປຸງແຜນແມ່ບົດຜະລິດຕະພາບແຫ່ງຊາດ

fund ຂ່າວສຳຄັນ

ກົມສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານຮ່າງເນື້ອໃນປັງປຸງແຜນແມ່ບົດຜະລິດຕະພາບແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 06 – 07  ຕຸລາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມຫຼວງພະບາງວິວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ...

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຜົນຂອງການໄປທັດສະນະສືກສາ ກ່ຽວກັບ ການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ.

a2f

ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພຣ່າຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນນາມໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ...