ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ຂ່າວສຳຄັນ

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທີ I

msme-a2f-esr

  ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທີ I. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2021 ຢູ່ທີໂຮງແຮມ...