ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ …

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ ໃນມູນຄ່າ 14,01 ລ້ານກີບ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ 03...

ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ …

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ ໃນມູນຄ່າ 44,35 ລ້ານກີບ ພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງການຜະລິດ, ຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນ...

ທສວ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ແກ່ຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ຕຸລາ ຫາ 3 ພະຈິກ 2019 ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ໄດ້ຈັດງານ ມະຫາກໍາສີມືຫັດຖະກຳລາວ ຄັ້ງທີ 18 ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ ສູນການຄ້າໄອເຕັກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ....

ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ໃຫ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ

ໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ),  ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີພະຈອມເກົ້າເຈົ້າຄຸນທະຫານລາດກະບັງ ປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ...