ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ …

ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ …

ອື່ນໆ

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ ໃນມູນຄ່າ 44,35 ລ້ານກີບ ພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງການຜະລິດ, ຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອສ້າງເປັນສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຈັກສານຫວາຍ ບ້ານແບ່ງດ່ານ, ເມືອງລະຄອນເພັງ, ແຂວງສາລະວັນ. ເປົ້າໝາຍ ແມ່ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ໄປຕາມທິດທາງທີ່ວາງໄວ້ ນັ້ນກໍ່ຄືການສົ່ງເສີມໃຫ້ກຸ່ມຫັດຖະກຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການບໍລິຫານກຸ່ມ, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບສີໄມ້ລາຍມືໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພ້ອມທັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຜະລິດຕະພັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຕະຫວາຍ, ພາເຂົ້າຫວາຍ ແລະ ອື່ນໆ. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການໄດ້ຮັບກາໝາຍສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ODOP.

ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຈັກສານຫວາຍ ບ້ານແບ່ງດ່ານ ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ຕົວຂຶ້ນແຕ່ປີ 1979 ແລະ ສາມາດສ້າງຕັ້ງເປັນກຸ່ມການຜະລິດຢ່າງຈິງຈັງ ໃນປີ 1996, ມີສະມາຊິກໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈຳນວນ 12 ຄອບຄົວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 39 ຄອບຄົວ. ເຫດຜົນທີ່ໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການສົ່ງເສີມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເປັນບ້ານທີ່ມີມູນເຊື້ອ ໃນການຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກຳປະເພດຫວາຍມາແຕ່ລຸ້ນປູ່ຍ່າ ຕາຍາຍ ແລະ ໄດ້ສືບທອດກັນມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ.

ພາຍຫຼັງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ທສວ ພະແນກອຸດສາກະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີຂໍຈັດຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-29 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ບ້ານແບ່ງດ່ານ, ເມືອງລະຄອນເພັງ, ແຂວງສາລະວັນ ໃນຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຈັດການກຸ່ມທຸລະກິດຊຸມຊົນ” ຝຶກໂດຍ ຄູຝຶກທີ່ມາຈາກພະແນກສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຈັກສານຫວາຍ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຫຼັກການບໍລິຫານຈັດການກຸ່ມ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ພັດທະນາກຸ່ມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ ຈຳນວນ 43 ທ່ານ (ພະແນກ ອຄ ແຂວງສາລະວັນ, ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງລະຄອນເພັງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຈັກສານຫວາຍ).

ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກໍ່ຄື ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ ມີແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ເຕັກນິກການຈັກສານຫວາຍ” ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການສະເໜີຂໍຕິດກາໝາຍໂອດອບແຫ່ງຊາດໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້.