ທສວ ສະໜອງທຶນເພີ່ມໃຫ້ 04 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

ທສວ ສະໜອງທຶນເພີ່ມໃຫ້ 04 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

fund

ໃນ​ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ມີນາ 2021 ທີ່ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ໄດ້​ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະໜອງສິນເຊື່ອ ແລະ ການນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນສົ່ງເສີມວິຊາການ ຂອງໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດ ພ້ອມທັງ​ເຊັນ​ສັນຍາ​​ສະໜອງທຶນ ຄັ້ງທີ II ລະ​ຫວ່າງ ທສວ ​ກັບ 04 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຄື: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄໍາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເນັກ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ (BDP) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊອຸດົມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທັງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເປັນຮອງປະທານກວດກາພາຍໃນ ຂອງ ທສວ. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບເງິນທຶນເພີ່ມຕື່ມຈາກ ທສວ ສະຖາບັນລະ 495 ລ້ານກີບ (ລວມກັບບ້ວງທໍາອິດເປັນສະຖາບັນລະ 01 ຕື້ກີບ) ເພື່ອນໍາທຶນດັ່ງກ່າວໄປປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ (ແຮງງານສະເລ່ຍໃນປີ ບໍ່ເກີນ 05 ຄົນ) ແລະ ເປັນກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ສະຫະກອນ ທີ່ນອນໃນບາງຂະແໜງບູລິມະສິດຄື: ຂະແໜງກະສິກໍາ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ຂະແໜງຫັດຖະກຳ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການ.

ຈຸນລະວິສາຫະກິດໜຶ່ງສາມາດກູ້ຢືມໄດ້ບໍ່ເກີນ 50 ລ້ານກີບຕໍ່ສັນຍາ (ທຶນຄົງທີ່ສາມາດກູ້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 02 ຄັ້ງ ແລະ ທຶນໝູນວຽນສາມາດກູ້ໄດ້ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນຄັ້ງ), ອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ເກີນ 1 % ຕໍ່ເດືອນ. ນອກນີ້, ທສວ ຍັງສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອວິຊາການໃຫ້ສະຖາບັນລະ 40 ລ້ານກີບ ເພື່ອນໍາໄປຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດທີ່ຈະກູ້ຢືມ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມ, ການສໍາມະນາ, ການສຶກສາວິໄຈ ຫຼື ກິດຈະການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການຍົກລະດັບດ້ານການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ.

ຖ້າຫາກຈຸນລະວິສາຫະກິດໃດມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ສາມາດພົວພັນກັບ 04 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ກ່າວມານັ້ນໄດ້ໂດຍກົງ ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້.

1.   ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄໍາ ຈຳກັດ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ບ້ານວັດຈັນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: (856-21) 254 100

ແຟັກ: (856-21) 254 112

Facebook Page: ສະຖາບັນການເງິນປະຕູຄໍາ

Email: gdtmfi109@yahoo.com

2.   ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເນັກ ຈຳກັດ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານໂພນເຄັງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: (856-21) 262 822

ແຟັກ: (856-21) 262 823

Facebook Page: Next MFI

Email: nextmfi.hq@gmail.com

3.   ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ຈຳກັດ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດອນປ່າໃໝ່, ບ້ານໂພນເຄັງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: (856-21) 316 505

ແຟັກ: (856-21) 316 506

Facebook Page: ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ BDP Micro Finance

Website: WWW.bmimfi.com

Email: chansada.kyophilavong@gmail.com

4.   ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊອຸດົມ ຈຳກັດ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນທາດຫຼວງ, ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ ແລະ ແຟັກ: (856-21) 264 843

Facebook Page:  ກໍາລັງປັບປຸງ

Email: xayoudome318@gmail.com