ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອນໍາໄປປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ຈວນກ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອນໍາໄປປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ຈວນກ

msme-a2f-esr

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021, ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄລາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ 02 ບ້ວງທຶນ ຄື: ບ້ວງທຶນໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກ ໂຄວິດ-19 (MSME A2F-ESR) ແລະ ບ້ວງທຶນຂອງລັດຖະບານ ງວດທີ 1 ຂອງປີ 2021. ພາຍໃຕ້ບ້ວງທຶນໂຄງການ MSME A2F-ESR ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ 5 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຄື: ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ, ທະນາຄານ ລາວຈີນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ, ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ແລະ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ຈໍານວນ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈວນກ ເປັນທັງທຶນໝູນວຽນ ແລະ ທຶນຄົງທີ່ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ ຊ່ວຍ ຈວນກ ໃຫ້ສາມາດຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໂຄວິດ-19. ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງນໍາທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໄປປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈວນກ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງປະປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ໃນຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ສຳລັບ ບ້ວງທຶນຂອງລັດຖະບານປະກອບທຶນໃຫ້ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ງວດທີ 1 ປີ 2021 ນັ້ນ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນຈໍານວນ 94 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດຄື: ພັດທະນາລາວ, ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ, ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ ແລະ ມາຣູຮານເຈແປນ ລາວ ແລະ ສະໜອງທຶນຈຳນວນ 5 ຕື້ກີບ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນພັດທະນາໄຊສົມບູນ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈວນກ ຢູ່ສະເພາະແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ.

ພີທີເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານຂອງ ທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ,ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທັງເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ທ່ານ ອາເລັກເເຊນເດີ ເຄມເມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຜ່ານລະບົບທາງໄກ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 80 ກວ່າທ່ານ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານຄໍາແພງໄຊສົມແພງ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນວ່າ: ຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນດີແລ້ວວ່າ ຈວນກ ປຽບເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເພາະວ່າ ຈວນກ ກວມອັດຕາສ່ວນເຖິງ 99,8% ຂອງຈໍານວນວິສາຫະກິດທັງໝົດຢູ່ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ໄດ້ກໍານົດທິດຊີ້ນໍາຢ່າງຊັດເຈນ ໃຫ້ລັດ ຕ້ອງມີການຊີ້ນໍາປັບປຸງບັນດາປັດໄຈສະໜັບສະໜູນອັນຈໍາເປັນສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ເພື່ອກະຕຸ້ນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການ ຈວນກ ຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ, ໂດສະເພາະສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນສົ່ງເສີມຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ທັງຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທຶນຮອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າສະໜອງການສົ່ງອອກ ແລະ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ, ການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ທີ່ແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ງົບປະມານຂອງລັດ ທັງຈະເປັນການແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລາຍໄດ້ຕົວຈິງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນຖານະເປັນຈຸດປະສານງານວຽກງານສົ່ງເສີມ ຈວນກ ກັບ ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການທະນາຄານ ໃນວຽກງານຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຈວນກ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ເຂັ້ມແຂງ. ການເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃນມື້ນີ້ ມັນໄດ້ເປັນມາດຕະການທີ່ເປັນຮູບປະທໍາຂອງລັດຖະບານໃນການຊ່ວຍພາກທຸລະກິດ, ໂດຍສະເພາະ ຈວນກ ໃນການຮັບມືຈາກຜົນກະທົບຂອງວິກິດໂຄວິດ-19 ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜົນຂະຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອແນ່ວ່າ ການຮ່ວມມືອັນກົມກ່ຽວຂອງ 3 ຂະແໜງການຂອງພວກເຮົາ ຈະເປັນກ້ອນກຳລັງແຮງຜັກດັນໃຫ້ເສດຖະກິດມີການປັບປຸງໃນທິດທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຈະຮ່ວມເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃນມື້ນີ້ ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນວຽກງານຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຈວນກ ໃຫ້ເຫັນເປັນຮູບປະທຳ ເພື່ອໃຫ້ທຶນຮອນໄປຮອດໄປເຖິງພາກທຸລະກິດ ຈວນກ ທີ່ເຮັດແທ້ທໍາຈິງ ຢູ່ທຸກແຂວງຂອງປະເທດ.

ພ້ອມນີ້ ກໍຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ບັນສະສະມາຄົມ ແລະ ກຸ່ມທຸລະກິດ ໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄປຍັງສະມາຊິກ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຈວນກ ໃນຂົງເຂດຂອງຕົນຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນຮອນໃຫ້ຖືຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.

ສໍາລັບ ຈວນກ ໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກູ້ຢືມເງິນ ສາມາດປະສານກັບ 6 ທະນາຄານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໄດ້ໂດຍກົງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ), ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ). ຖະຫນົນຫນອງບອນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໄປສະນີ 474 ເປີໂທ: (+856-21) 414064 ຕໍ່ 305;

ເວັບໄຊ: www.dosmep.org

https://www.facebook.com/dosmep

https://www.facebook.com/SmePromotionFund

#DOSMEP #MSME #MSME_A2F_ESR #MSMEFUnd

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ